Närings/Industri ministern Maud är en terrorist


För henne är skapandet av arbeten på bekostnad av våra knappa naturtillgångar allt,

moder jord ägs och styrs av Gudinnan över alla andra.

Maud utövar terror mot mänskligheten av vitt skilda anledningar, hennes syn på jorden och människorna är strikt materialistiska

och med en utgångspunkt att människan är en produkt av selektiv evolution.

Anledningen till att hon dyrkar Industrialister och innovatörer, grundar sig på att hon anser att människan är moder jords smartaste skapelse. Att piska på Forskning och Vetenskap och tro att dessa ateistiska redskap ska ge nutida människor frid och glädje

i sin vansinniga strävan efter att behärska och exploatera moder jord i ovan nämnda dicipliners namn

är dömt att misslyckas.

Aldrig så mycken spjutspetsforskning och innovation i den Globala hetsen om att kunna producera varor i en aldrig sinande ström

kan göra en endaste människa eller djuren lycklig.

Att nutidsmänniskan skall bli fri och lyckliga genom  hårt arbete har vi fått höra ända sen Nazi Tyskland.

Aldrig så många nya arbeten skapade genom att manipulera och exploatera moder jord kommer att bringa frid och lycka,

Olofsson är inne på ett enkelspår som leder till en återvändsgränd, som leder till att jorden sänder tillbaks allt ont den får uppleva till

oss som var satta att förvalta den.

Annonser