Bilderbergaren

och tillika skolminister Björklund

gör klart för oss att han är ytterst opålitlig.

Att han är gammal major och yrkes militär gör inte saken bättre,

Sveriges framtid startar i klassrummet betyder enkelt översatt att Björklund vill se en systematisk

och diciplinär utbildning i Darvins och big bluff teorierna, som hävdar att jorden och människorna är

resultatet av en explosion så fantastisk att den lyckades skapa perfekt ordning och struktur som sedan gradvis uppgraderades

till att innefatta allt liv som vi ser idag.

En explosion brukar vara liktydigt med destruktion.

Björklund vill fortsätta programmera svenskar i att vi alla på jorden är

produkter av en smäll som så småning om gav oss selektiv förbättring

till det teknokratiska livet vi lever idag.

Major Björklund gnuggar sina armbågar med världseliten på de s. k Bilderberg mötena

som hålls en gång om året. Att bli tillkallad till detta möte är bara elit trogna lättmanipulerade

ledare som blir. Är du Industrialist eller någon ledare av något kriminellt gäng

så kan du bli kallad till dessa möten.

Där mänsklighetens öden bollas av en fördummad elit

med ormen Rockefeller vid rodret.

Troligtvis så har Björklund fått en massa direktiv på hur han ska sköta sina kort.

Ett är säkert

När US införde sin nationella Utbildnings plan kallad Education 2000

så skräddarsydde dom en plan för att fördumma och tillintetgöra individens strävan efter

fritt tänkande, allt ska ifrågasättas, alla ska inlemmas i det kollektiva tänkandet, och det finns ingen absolut sanning.

Det finns ingen sanning högre än det som går ut på att tjäna och ära samhället och dess ledare.

Denna demoniska kunskaps plan har sedan genom frimurar inflytande spritt sig runt till de flesta länders

utbildnings väsen.

Var säker på att Björklund fortsätter att cementera dess värdegrund i våra barns hjärnor.

Framtidens slavar formas först på dagis och är sen fullt utbildade efter att ha manglats igenom det

akademiska sorterings systemet, där bara de allra lydigaste och mest fördummade får

inta sina platser som professorer och mänsklighetens danare på höga säten.

Kolla in Global Education och dess mål

”Needed is a new education based on new goals for a new and enlightened century. To achieve this goal, CGE has developed a global education model founded upon: Universal Values, Global Understanding, Excellence in All Things, and Service to Humanity.”

www.globaleducation.org/


Annonser